ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید! سرانجام کنسرسیوم یونیکد (مسئول انتخاب ایموجی های جدید در تمام پلت فرم ها) تایید کرد که ۱۵۷ ایموجی جدید تا اواخر امسال روانه گوشی های هوشمند می گردد.

سال جدید با مجموعه ای از ایموجی های جدید همراه باشید. در سال میلادی جدید نیز مجموعه ای از شکلک های جدید وارد گوشی های هوشمند خواهد گردید.

پس از چند ماه مشورت و بررسی های صورت گرفته، سرانجام کنسرسیوم یونیکد (مسئول انتخاب ایموجی های جدید در تمام پلت فرم ها) تایید کرد که ۱۵۷ ایموجی جدید تا اواخر امسال روانه گوشی های هوشمند می گردد.

در حالی که ۱۵۷ ایموجی مستقل و فردی شامل تنوع رنگ پوست و جنسیت وجود دارد. تعداد ۶۹ ایموجی منحصر به فرد به گوشی های هوشمند خواهد آمد.

جرمی برگ از ایموجی پدیا (Emojipedia) ایموجی های جدید را به سبک شکلک های اپل ارائه کرده است، بنابراین ما می توانیم ببینیم در نهایت آنها در iMessage چطور به نظر می رسند.

در ادامه برخی از ایموجی های جدیدی که در سال ۲۰۱۸ وارد گوشی های هوشمند می شوند را بینید:

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چرتکه Abacus

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

گورکن Badger

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

نان شیرینی Bagel

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

توپ کاموا Ball of yarn

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

صابون Bar of soap

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

سبد Basket

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

مهره سیاه شطرنج Black chess piece

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

استخوان Bone

 

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

آجر Bricks

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

جارو Broom

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

قطب نما Compass

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

کاپ کیک Cupcake

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

DNA

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

کپسول آتش نشانی Fire extinguisher

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

ترقه Firecracker

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

کفش تخت Flat shoe

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

دیسک پرواز Flying disc

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

پا Foot

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چهره ی یخ زده Freezing face

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

عینک آفتابی Goggles

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چکمه Hiking boot

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

کرگدن Hippopotamus

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

علامت بی نهایت Infinity sign

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

تکه پازل Jigsaw puzzle piece

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

کانگارو Kangaroo

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

لباس آزمایشگاه Lab coat

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چوب لاکراس و توپ Lacrosse stick and ball

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

برگ سبز Leafy green

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

پا Leg

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

لاما Llama

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

خرچنگ Lobster

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

بطری لوسیون Lotion bottle

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

بار مسافر Luggage

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

آهن ربا Magnet

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

انبه Mango

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

میکروب Microbe

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

کیک Moon cake

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

پشه Mosquito

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چشم زخم Nazar Amulet

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چهره داغ داغ Overheated face

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

طوطی Parrot

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چرت زدن Partying face

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چهره نگران Pleading face

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چهره با موهای قرمزPeople with red hair

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

مو فرفری People with curly hair

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چهره بدون مو People with bald heads

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چهره با موی سفید People with white hair

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

ظرف Petri dish

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

پرچم دزدان دریایی Pirate flag

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

راکون Raccoon

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

رسید Receipt

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

پاکت هدیه قرمز Red gift envelope

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

رول دستمال کاغذی Roll of toilet paper

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

سنجاق Safety pin

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

نمکدان Salt shaker

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

اسکیت بورد Skateboard

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چهره خندان با قلب Smiling face with hearts

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

توپ بیسبال Softball

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

اسفنج Sponge

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

نخ قرقره Spool of thread

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

قهرمانان Superheroes

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

قو Swan

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

خرس عروسکی Teddy bear

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

لوله تست Test tube

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

جعبه ابزار Toolbox

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

دندان Tooth

ایموجی های جدید سال ۲۰۱۸ را قبل از همه اینجا ببینید!

چهره گیج Woozy face