نقاط اشتراک خود را با غریبه های فیسبوک پیدا کنید

فیسبوک در حال آزمایش ویژگی جدیدی است که نشان می دهد با دیگر افراد غریبه در این شبکه اجتماعی در چه چیزهایی مشترک هستید.

این شبکه اجتماعی اعلام کرده است که فقط اطلاعاتی که افراد انتخاب می کنند تا به صورت عمومی نمایش داده شود، برای غریبه ها نشان داده می شود.

یکی از آخرین ویژگی‌های آزمایشی فیس‌بوک که قرار است برای همه عرضه شود، این است که افرادی که به صورت تصادفی برای دوست یابی انتخاب می کنید را سازماندهی کنید و افرادی را بیابید که در چیزهایی با شما مشترک اند. این شبکه اجتماعی اعلام کرده است که در حال تست یک ویژگی به نام چیزهای مشترک یا Things in Common است که اطلاعاتی را که با افراد غریبه مشترک هستید را به صورت عمومی طبق رضایت شما به آنها نشان می دهد.

برای مثال فیسبوک به شما پیشنهاد می کند که فلان شخص در باشگاه شما توپ می زند یا این فرد در دانشکده شما شیمی می خواند یا کتاب مورد علاقه او همانند کتابی است که شما دوست دارید.

سخنگوی فیسبوک تائید کرده است که این ویژگی دارای تگ هایی چون دانشگاه و کمپ سفر و … است تا به افرادی که در آن نزدیکی هستند و عضو گروه هایی خاص هستند که مشارکاتی با شما دارند، آشنا شوند. اینکه چه افرادی به شما معرفی می شوند یا شما به انها معرفی می شوید جای بحث دارد. برای مثال بسیاری از ما  در جلسات و کنفرانس ها و گروه هایی شرکت می کنیم که نظرات فرد سخنران را قبول نداریم و دیگر دوست نداریم در این جمع حضور پیدا کنیم؛ بنابراین معرفی شخصی از این جمع به نظر کار جالبی نمی تواند باشد.

فیسبوک بیان کرد که برچسب هایی که در این راه مورد استفاده قرار می گیرند تنها اطلاعات عمومی شما را نشان می دهد و بسیاری از مواردی که نمی خواهد دیگران ببینند می توانید از انها پنهان کرده و به صورت خصوص نگهدارید.

معنی دار کردن بحث های عمومی

این ویژگی بخشی از تلاش فیسبوک برای معنا بخشیدن به بحث های عمومی و گسترش آنهاست. دانستن اینکه مردم در چه چیزهایی با یکدیگر مشترک اند می توانید دوست یابی بهتری را برای آنها ایجاد کند. تگ این ویژگی احتمالا در بالای قسمت کامنت فیسبوک اضافه خواهد شد که افرادی که با انها دوست نیستید اما در مواردی با شما مشترک اند را بشناسید. ویژگی «چیزهای مشترک» نیز مانند دیگر ویژگی های آزمایشی فیسبوک در حال حاضر تنها برای تعداد کمی از کاربران در ایالت متحده امریکا قابل دسترسی است.