راه حل اپل برای کودکان اوتیسمی

مدتی است که بحث در مورد بیماری اوتیسم و کمک به بیماران و انجمن های حمایتی این بیماری در بین جامعه پیچیده است. به چگونگی  و چرایی این بیماری در این خبر کاری نخواهیم داشت ولی خبری که به دستمان رسیده است کمک شرکت اپل در راستای مسئولیت اجتماعی به این بیماران است.

روز ۲ آپریل روز جهانی اوتیسم بود و به همین دلیل شرکت اپل اعلام کرده است که اپلیکیشن ها و محصولاتی را عرضه خواهد کرد که بیماران اوتیسم بتوانند تجربه داشتن زندگی عادی را لمس کنند.

شرکت اپل در چندین فروشگاه رسمی خود دوره هایی را راه اندازی کرد و با کمک مادران کودکان اوتیسمی کمپینی به نام “موسیقی برای همه” را راه اندازی کرد. در این کمپین اپل با استفاده از آی پد و یک محصول فناورانه جدید که شکلی شبیه به یک مکعب داشت کودکان اوتیسمی را به آهنگ زدن ترغیب کرد.

این مکعب دارای دکمه های ابری بزرگ در طرفین با رنگ های مختلف بود که با استفاده از یک سنسور به اپلیکیشن آی پد متصل می شد و هر کدام از دکمه ها دارای یک آوای صدا بود. تلفیق و ترکیب ضربه زدن بر روی این دکمه ها صدای متوازنی را تولید می کرد که کودکان اوتیسمی آن را نواخته بودند.

کارشناسان اوتیسم بر این باورهستند که موسیقی می تواند آرامش را برای مبتلایان به اوتیسم در پی داشته باشد و تجربه زندگی واقعی را برای آنها ملموس تر کند.

photography of Skoog music machine