جادوی هنر و تکنولوژی در بی ینال ونیز

پنجاه و هفتمین دوره بی‌ینال ونیز که شاید مهم ترین رخداد هنری در جهان باشد، جمعه گذشته آغاز به کار کرد.

بی‌ینال ونیز که نخستین دوره آن در سال ۱۸۹۵ میلادی برگزار شد، نمایشگاهی برای ارایه آثار معاصر هنر با استفاده از مدیوم‌های مختلف از سراسر جهان است. در چند دوره اخیر تمرکز بیشتر آثار بر هنرهای مفهومی، تعاملی و مشارکتی بوده. استفاده از آخرین تکنولوژی‌های روز برخی از آثار  بی‌ینال ونیز را بیشتر به یک اختراع جذاب و خلاق شبیه کرده. برای نمونه Richard Humann هنرمند امریکایی با ایجاد دنیای دیگری در جهان آشنای ما، نفس‌ها را در روز نخست بی‌ینال پنجاه و هفتم ونیز در سینه حبس کرد. اثر او که معراج نام دارد، موقعیتی مبتنی بر واقعیت افزوده است و از دوازده صورت فلکی خیالی معلق در آسمان تشکیل شده. تماشاگران می‌توانند با استفاده از یک اپلیکیشن واقعیت افزوده به نام Membit، به تماشای اثر جادویی ریچارد هومان بنشینند.

بی‌ینال ونیز در بخش‌های مختلف خود تا اواخر پاییز در این شهر تاریخی ایتالیا برپا خواهد بود.

 

منبع: artdaily