اتودهای اولیه آیفون که هیچوقت توسط اپل اجرایی نشد!

اتودهای اولیه آیفون که هیچوقت توسط اپل اجرایی نشد!
اتودهای اولیه آیفون که هیچوقت توسط اپل اجرایی نشد!

حال در این مطلب قصد داریم نگاهی به طرح های اولیه محصولات اپل داشته باشیم و شامل عکس هایی متفاوت از آیپد و آیفون میباشد که تا به حال ندیده اید. در این عکس ها شاهد طرح های جالبی همچون بدنه ای با لبه های های مربعی شکل میباشیم که هرگز از سوی اپل مورد استفاده قرار نگرفتند.

یکی از بزرگترین دعواهای قانونی در زمینه تکنولوژی مربوط به دعوای بین سامسونگ و اپل است که در چند سال گذشته تیتر اول خبرگزاری ها بوده و اوایل هفته گذشته نیز، یکی دیگر از این دادگاه ها برگزار شد.

دادگاه عالی ایالات متحده در سال گذشته بر اساس حکمی سامسونگ را موظف به پرداخت جریمه ای ۱ میلیارد دلاری به اپل کرد، که البته با اعتراض وکلای سامسونگ، طی تجدید نظری این مبلغ به ۳۹۹ میلیون دلار کاهش یافت. قابل توجه است که سامسونگ تا به اینجای کار ۵۴۸ میلیون دلار را به عنوان جریمه به اپل پرداخته است.

دعوا بین اپل و سامسونگ بیش از ۸ سال است که به طول انجامیده و قاضی لوسی کوه که در ۵ سال گذشته برگزاری این دادگاه را به عهده داشته نیز از این بازی طولانی خسته شده است و میگوید: “ترجیح می دهم که این دادگاه تا زمان بازنشستگی ام ادامه نداشته باشد.”

در سال ۲۰۱۲، سامسونگ لبه هایی خمیده را در طراحی گوشی های خود استفاده کرد که این گونه طراحی در محصولات جدید اپل نیز مورد استفاده قرار گرفتند.

حال در این مطلب قصد داریم نگاهی به طرح های اولیه محصولات اپل داشته باشیم و شامل عکس هایی متفاوت از آیپد و آیفون میباشد که تا به حال ندیده اید. در این عکس ها شاهد طرح های جالبی همچون بدنه ای با لبه های های مربعی شکل میباشیم که هرگز از سوی اپل مورد استفاده قرار نگرفتند.

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیپد

طرح اولیه آیپد

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون

طرح اولیه آیفون