حس عدالت خواهی انسان از ۶ سالگی شروع می شود

حس عدالت خواهی انسان از 6 سالگی شروع می شود
حس عدالت خواهی انسان از 6 سالگی شروع می شود

محققان با اجرای یک تئاتر عروسکی برای کودکان دریافتند حس عدالت خواهی کودکان در سن ۶ سالگی ایجاد شده و آنان در این سن مفهوم عدالت را درک می کنند.

به نقل از وب‌سایت ورج، یک تیم تحقیقاتی با اجرای تئاتر عروسکی، ۷۲ کودک ۴ تا ۶ ساله را به طور جداگانه با عروسک های نمایش در تعامل با یکدیگر قرار دادند.

در این نمایش یکی از عروسک ها به یک کودک اسباب بازی می دهد در حالی که دیگری اسباب بازی را می دهد و سپس آن را پس می گیرد؛ سپس عروسک سوم روی صحنه با یک چوب بزرگ ظاهر می شود و عروسکی را که مرتکب چنین خطایی شد، با چوب کتک می زند و صدای گریه بلند می شود.

پس از مدتی پرده صحنه پایین می آید (همچنان مجازات در پشت پرده ادامه دارد) و زمان تصمیم گیری فرا می رسد. از بچه ها خواسته می شود که اگر می خواهند شاهد مجازات این عروسک ها باشند، باید پولی را پرداخت کنند. با انجام این کار کودکان مجازات را تماشا می کردند، اما پس از چند ثانیه پرده دوباره پایین می آمد و عروسکی که در حال کتک زدن عروسک های دیگر بود از کودکان می پرسید که آیا آنها تمایل دارند پول بیشتری برای تماشای صحنه مجازات عروسک ها پرداخت کنند یا خیر.

پس از مطرح کردن این سوال کودکان در تمام سنین برای تماشای دوباره مجازات پول پرداخت کردند، اما از این میان تنها کودکان شش ساله تمایل به پرداخت پول بیشتر برای دیدن صحنه کتک خوردن عروسک بدجنس نمایش بودند همچنین تنها بچه های شش ساله بودند که به جای اخم کردن از تماشای این صحنه لبخندهای مکرر روی صورت داشتند.

جالب است بدانید افراد در تمام سنین زمانی که می بینند عروسک خوب نمایش در حال تنبیه است، غمگین می شوند. این تحقیق نشان داد که کودکان بزرگتر که شش ساله بودند منصفانه تر هستند. در واقع آن ها نمی توانستند کاملا درک کنند که چه اتفاقی رخ داده است و در مورد انتقام گرفتن از عروسک های خوب مخالفت می کردند.

محققان بر این باورند که چنین تحقیقاتی نشان می دهد کودکان شش ساله حس عدالت و انصاف بیشتری دارند و حس عدالت خواهی کودکان از این سن شروع شده و گسترش می یابد. محققان همچنین توصیه می کنند در برابر کودکان شش سال به بالا باید بیشتر مراقب رفتارهای خود باشید، زیرا آن ها به خوبی به معنی عدالت و انصاف را درک می کنند.