تونل ایلان ماسک برای دوچرخه سواران و عابرین پیاده

شرکت بورینگ متعلق ایلان ماسک که قرار بود تونلی میان هاتورن و لس انجلس تاسیس کند، بیان کرده است که اولویت عبور از این تونل با دوچرخه سواران و عابرین پیاده است.

ممکن است این شرکت با این گام انقلابی در مسیرهای دوچرخه سواری داشته باشد و افراد بسیاری را در جهت حفظ هوای پاک به دوچرخه سوار شدن تشویق کند.

طی مجموعه توئیتهایی که دیروز از جانب رئیس این شرکت منتشر شد، اعلام  شد که این تونلها در حقیقت بر روی خودروهایی متمرکز نمیشود، بلکه در عوض او اصرار داشت که آن عمدتا برای عابران و دوچرخه سواران ساخته شده است.

این تغییری در طرح اولیه ساخت تونل زیرزمینی است و ماسک در توئیت خود بیان کرده که پلن شرکت بورینگ را تغییر داده و طراحی همه تونلها و هایپرلوپها برای عابرین و دوچرخه سواران در اولویت خواهند بود. او سپس توضیح داد که این سیستم احتمالا در آینده سبب انتقال خودروها نیز خواهد بود، اما پس از آنکه تمام نیازهای حمل و نقل فرودی براورده شود.

در حالی که ایده جسورانه و جدید زیرزمینی ماسک ایده جذاب به نظر میرسد، اما اندکی ابهام نیز در خصوص اجرایی شدن آن وجود دارد. در واقع بهتر نیست که هزینه و سرمایه ای که او برای این کار میگذارد فقط در زیرساختهای فردی خلاصه نشود و به حل مشکل حمل و نقل عمومی هم کمک کند؟ باید دید این ایده آیا در آینده باز هم تغییر میکند یا خیر.