• Century؛ اوج شکوه و فناوری شرکت تویوتا در خودروهای تشریفاتی

    شرکت تویوتای ژاپن نسل سوم ازخودروی تشریفاتی ویژه سیاست‌مداران خود راکه نام Century “قرن” بر پیشانی دارد توسعه داده ودر انتظار رونمایی آن درنمایشگاه خودروی توکیوکه بیست روز دیگربرگزار می‌شود، قراردارد.
    • توسط شقایق لشکری
    • مهر ۱۵, ۱۳۹۶
    • نظرات غیر فعال شده است

Skip to toolbar