برچسب: Draw

همه یکی هستیم، متحد ولی متفاوت!

ار نوامبر ۲۰۱۶ کاربران گوگل در سرتاسر جهان با مراجعه به وبسایت Quick, Draw! اقدام به نقاشی کشیدن کردند، گوگل این فرآیند را مانند...

مجله

- Advertisement -

آخرین اخبار

مطالب محبوب