Draw

از رسانه ها

همه یکی هستیم، متحد ولی متفاوت!

ار نوامبر ۲۰۱۶ کاربران گوگل در سرتاسر جهان با مراجعه به وبسایت Quick, Draw! اقدام به نقاشی کشیدن کردند، گوگل…

بیشتر بخوانید »
بستن
بستن