• همه یکی هستیم، متحد ولی متفاوت!

    ار نوامبر ۲۰۱۶ کاربران گوگل در سرتاسر جهان با مراجعه به وبسایت Quick, Draw! اقدام به نقاشی کشیدن کردند، گوگل این فرآیند را مانند یک بازی طراحی کرده بود تا هوش مصنوعی نقاشی کاربران را درحین نقاشی کردن تشخیص دهد.
    • توسط شقایق لشکری
    • آذر ۱۹, ۱۳۹۶
    • نظرات غیر فعال شده است
رفتن به نوارابزار