برچسب: Evon Hekkala

ژنهای کروکدیل مومیایی شده, یک فرضیه باستانی مصری را تأیید می...

Evon Hekkala، پژوهشگر حیات وحش و دکتری تاریخ طبیعی آمریکا، در مصر کروکدیل مومیایی شده را کشف کرده است که یک فرضیه باستانی مصری...

مجله

- Advertisement -

آخرین اخبار

مطالب محبوب